Vyberte stránku

1. Charakteristika výrobku

Bazénové lemy a dlažba StoneAge jsou vyráběny technologii vibrolití do pružných forem. Složení výrobku – přírodní míchané písky, cementové pojivo, polymer, zušlechťující přísady a barviva – kysličníky kovů, které přinášejí výrobku jemné nuance barev a tónů a tím přirozené estetické kouzlo. Lícová plocha výrobků StoneAge je díky výrobní technologii (wetcast) celistvá a hladká, což oproti originálním materiálům snižuje možnost znečištění a prodlužuje životnost výrobku. Doporučujeme při pokládání míchat lemy a dlažební kameny různých zabarvení tak, aby bylo dosaženo přirozeného vzhledu pro okolí bazénu.

2. Dodání lemu a dlažby

Po dodání lemů a dlažby nejprve překontrolujte množství a vzhled. Reklamace týkající se kvality výrobku musí být učiněny před pokládkou. Vadné nebo poškozené výrobky budou vyměněny – výměna vylučuje náhradu nákladů za odstranění již položené dlažby.

3. Výpočet potřebného počtu kamenů pro bazénový lem a dlážděnou plochu

Po zaslání rozměrů a tvaru dlážděné plochy nebo bazénu vám spočteme spotřebu kamenů a zpracujeme cenovou nabídku – kontaktní e-mail info@bazenove-lemy.cz nebo bazeny.cl@gmail.com

Vzorové skladby dlažeb jsou zobrazeny na produktové stránce každé řady a celkově v dokumentu Skladby StoneAge ve formátu PDF.

4. Pokládka plošných dlažeb StoneAge základní pravidla

  1. Pokládka do štěrkového lože – pro ryze pochozí plochy a dokonalé hutné podloží s modulem přetvářnosti min. 32Mpa – vhodné pro produkty Greek, Toledo, Antique, Madeira a Venezia. Nevhodné pro Oldwave stone
  2. Pokládka do štěrkového lože a betonu – pro ryze pochozí plochy , podkladní armovaná betonová deska (beton C20/25) snižuje riziko propadání dlažby
  3. Pokládka do maltového lože na pevný podklad – pro ryze pochozí plochy , je nutné zajistit správné spádování plochy pro odvod vody
  4. Pokládka lepením na pevný podklad – pro ryze pochozí plochy , je nutné zajistit správné spádování plochy pro odvod vody, nevýhodou tohoto způsobu je vyšší spotřeba lepidla
  5. Pokládka na plastové terče – nedoporučuje se

Hlavní zásady

  • dokonale zhutnit jednotlivé podkladní vrstvy
  • dodržovat šířku spáry 5-8 mm
  • plošnou dlažbu NENÍ možné hutnit vibrační deskou, používáme poklep gumovou paličkou přes dřevěné prkno !!!!!

5. Pokládka bazénového lemu

Návod k pokládce lemu

6. Údržba dlažby

Dlážděné plochy je vhodné ošetřit uzavřením povrchu přípravkem COMPACT (impregnuje a zceluje povrch, zvýraznění barevného odstínu)

Dlaždice jsou určeny pro zpevnění ploch, které nebudou během životnosti vystaveny zatížení provozem vozidly. Jsou určeny pro běžné zahradní úpravy a předpokládá se zatížení chůzí osob a běžným provozem na zahradě a v okolí bazénu.

Vysokotlaký čistící stroj – nepřekračujte tlak 20 barů a minim. vzdálenost 30 cm – zabráníte možnému poškození kamenů.
Rozmrazující sůl – v zimním období nepoužívejte rozmrazující sůl.