Základní informace

Zastřešení bazénů – Spolehlivost – Zkušenost

Rozměr mezi kolejnicemi může být libovolný. Standardní délka segmentů je 2156 mm.

Standardní délka zastřešení s čely:
Počet segmentů 1 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení (mm) 2 222 4 328 6 434 8 540 10 646 12 752 14 858

Segmenty můžeme prodloužit až na 2564 mm. V tomto případě záleží na velikosti a typu zastřešení a na druhu použitého polykarbonátu (dle dohody s výrobcem zastřešení bazénů).

Prodloužená délka zastřešení bazénů s čely:
Počet segmentů 1 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení až (mm) 2 630 5 144 7 658 10 172 12 686 15 200 17 714

Segmenty můžeme také dle požadavků zkrátit. V tomto případě záleží opět na velikosti a typu zastřešení (dle dohody s výrobcem).

Zastřešení bazénů můžeme zvýšit až do poloviny rozměru mezi kolejnicemi. V tomto případě záleží na velikosti a typu zastřešení bazénů (dle dohody s výrobcem).

Segmenty můžeme vyztužit pro podhorské oblasti a oblasti s extrémními přírodními podmínkami.