Typ D – Podvodní montáž pod úrovní dna bazénu

Návin lamelového zakrytí je osazen pod úrovní dna bazénu v šachtě. Tuto šachtu je potřeba zbudovat již při stavbě základové desky bazénu a na jají dno osadit dnovou vpust. Šachta je překryta ochranným pochozím roštem (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky), rošt je demontovatelný. Mezi roštem a stěnou bazénu je mezera kterou lamela vychází ven. Pro typ D lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.

Technické informace ke stažení

Nákres uložení: Typ D – Podvodní montáž pod úrovní dna bazénu

Instalační elektroschéma podhladinové rolety s integrovaným motorem

Instalační elektroschéma podhladinové rolety s motorem za stěnou bazénu