Typ B – Podvodní montáž v nice za bazénem

Tento typ montáže je ideální pro nově budované bazény. Návin lamelového zakrytí je umístěn v mokré (zaplavené) šachtě za bazénem. Dno šachty je výhodné osadit dnovou vpustí a na zadní stranu šachty instalovat skimmery, které pak sbírají nečistoty padající z lamelové plachty. Pro typ B lze použít pohoné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli. Pochozí lávka je ve většině případů realizována pomocí desek z exotického dřeva nebo plastdřeva. Nosné obdélníkové trubky jsou kotveny do obvodových zdí. Max. šíře bazénu je 6m.

Technické informace ke stažení

Nákres uložení: Typ B – Podvodní montáž v nice za bazénem

Instalační elektroschéma podhladinové rolety s integrovaným motorem

Instalační elektroschéma podhladinové rolety s motorem za stěnou bazénu